Description

Item #

Description

Pack

 3091040 
 3091021 
 3091001 
 3091006 
 3091008 
 3091104 

28-400 Gray Trigger Sprayer, 9 ¼” Tube, Acid Resistant
28-400 White Shipper Sprayer, 9 ¼” Tube
28-400 Red/White Trigger Sprayer, 9” Tube
28-400 White/White Chemical Resistant Trigger Sprayer, 9” Tube
28-400 Red/White High Output Sprayer, 9 ¼” Tube
24-410 White Fine Mist Sprayer, 4 ¾” Tube and Clear Overcap  

200
375
200
200
200
1,300